Zásady ochrany súkromia

Vitajte na PreWiki.sk a srdečná vďaka za používanie našej webstránky! Našou misiou je vytvoriť svet v ktorom môžu každý človek slobodne zdieľať všetky znalosti ľudstva, predovšetkým pomocou Wikipédie a jej sesterských projektov. Všetka naša činnosť, vrátane správy webstránok na doméne PreWiki.sk a súvisiacom zbieraní, spracovávaní a uchovávaní Vašich osobných údajov, je nástrojom na podporu tejto misie.

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá a chceli by sme Vás informovať o zbieraní, spracovávaní a používaní týchto údajov s ohľadom na používanie našej webstránky.

Vaše osobné údaje spracovávame dôverne, s dôrazom na platné pravidlá ochrany údajov (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov, GDPR, Európska únia). Ani ich nezverejňujeme, ani nepredávame tretím stranám.

Upozorňujeme, že pri prenosoch údajov cez internet (napr. komunikácia cez email) môžu existovať bezpečnostné diery. Preto nie je možné garantovať stoprecentnú ochranu údajov voči cudzím osobám.

1. Zbierané údaje

1.1. Osobné údaje

Naše služby môžete bez problémov používať bez registrácie.

Rozsah zbierania, spracovávania a uchovávania Vašich osobných údajov zámerne držíme na minime potrebnom na vhodné fungovanie našich marketingových systémov a nežiadame Vás o nadbytočné údaje.

Prípadne môžeme uchovávať ďalšie dodatočné informácie o Vás, napr. ak komunikujete so správcami webstránky. Tieto údaje zvyčajne nemusíte uviesť.

1.2. Odber emailového vestníka

Ponúkame Vám možnosť prihlásiť sa na odber nášho emailového vestníka. Vestník používame predovšetkým na striedme udržiavanie kontaktu s Vami ako našimi podporovateľmi, spôsobom ktorý nám umožňuje efektívnejšie využívať darované peniaze, a prípadne na cielenie reklamy na ľudí, ktorý sa Vám podobajú pomocou funkcie Podobný okruh používateľov Facebooku (pozri 1.7.3. Podobný okruh používateľov Facebooku).

Na dobré fungovanie vestníka musíme počas Vášho prihlásenia sa na odber zozbierať a spracovať nasledovné osobné údaje:

  • prvé meno;
  • emailová adresa.

Emailové správy, ktoré môžu byť brané ako komerčné správy nie sú odstraňované po zákonom stanovenom čase.

1.3. Zoznam darcov podielu z dane z príjmov (tzv. “2 percentá”)

Môžeme byť registrovaný pre prijímanie podielu z dane z príjmov (tzv. “2 percentá”). Po ukončení zberu podielu z dane z príjmov (typicky v januári nasledujúcom po zbere) nám Finančná správa SR posiela zoznam darcov, ktorý výslovne uviedli, že chcú byť v tomto zozname zahrnutý. Uvedenie či chcete byť v tomto zozname zahrnutý je nepovinné a plne dobrovoľné. Ak neuvediete, že chcete byť v tomto zozname zahrnutý, nemáme možnosť zistiť či ste nám svoj podiel z dane z príjmov poskytli alebo nie.

Zoznam darcov podielu z dane z príjmov obsahuje nasledovné osobné údaje:

  1. prvé meno a priezvisko;
  2. adresa bydliska.

Žiadne ďalšie informácie nám nie sú poskytnuté. Špecificky zdôrazňujeme, že nám nie je poskytnutá informácia o výške vášho podielu z dane z príjmov.

Poskytnuté osobné údaje používame na striedme udržiavanie kontaktu s Vami ako našimi podporovateľmi (predovšetkým poďakovanie, predstavenie minulej činnosti, plánov na budúcu činnosť a žiadosť o opätovné poskytnutie podielu z dane z príjmov), a prípadne na cielenie reklamy na ľudí, ktorý sa Vám podobajú pomocou funkcie Podobný okruh používateľov Facebooku (pozri 1.7.3. Podobný okruh používateľov Facebooku).

Nemáme žiadny vplyv na to ako Vaše osobné údaje spracováva Finančná správa SR, od ktorej sme právne plne nezávislí.

1.4. Protokolované informácie

Náš server protokoluje informácie o každej návšteve a požiadavke na ktorýkoľvek súbor (napr. informácie o použitom webovom prehliadači, dátum a čas návštevy). Medzi zbieranými údajmi je Vaša IP-adresa (adresa, ktorou sa identifikujú počítače a zoskupenia počítačov v sieti), čo je Vás osobný údaj.

Ostatné informácie nie sú osobné. To znamená, že nemáme možnosť spojiť nazbierané informácie s konkrétnou osobou.

1.5. Koláčiky

Koláčiky sú malé súbory v počítači používateľa, ktoré ukladá webstránka pomocou webového prehliadača. Používajú sa na poskytnutie údajov o používateľovi pre server neskôr po uložení.

Ak zanecháte komentár na našej webstránke, môžete nám dovoliť uložiť Vaše deklarované meno, emailovú adresu a adresu Vašej webstránky do koláčikov. Tieto Vám pomáhajú, lebo nemusíte opätovne vkladať svoje údaje pri zanechaní ďalšieho komentáru. Tieto koláčiky pretrvávajú 1 rok.

Ak navštívite našu prihlasovaciu stránku, uložíme dočasný koláčik aby sme zistili, či Váš prehliadač prijíma koláčiky. Tento koláčik neobsahuje žiadnu osobnú informáciu a je vymazaný pri zatvorení prehliadača.

Pri prihlásení vytvárame niekoľko koláčikov na uchovanie Vašich prihlasovacích informácií a Vášho výberu zobrazenia na obrazovke. Prihlasovacie koláčiky trvajú 2 dni a koláčiky výberu zobrazenia na obrazovke trvajú 1 rok. Ak vyberiete možnosť “Zapamätať”, Vaše prihlásenie bude trvať 2 týždne. Prihlasovacie koláčiky sa vymažú keď sa odhlásite zo svojho účtu.

Ak upravujete alebo zverejňujete stránku, dodatočný koláčik sa uloží vo Vašom prehliadači. Tento koláčik neobsahuje žiaden osobný údaj a jedine uvádza identifikátor stránky, ktorý upravujete. Jeho platnosť vyprší po 1 dni.

Ak prijímate používanie našich koláčikov, uložíme u Vás koláčik, v ktorom uložíme informáciu, že ste prijali koláčiky. Tento koláčik bude automaticky vymazaný po 1 roku.

Na analýzu návštevnosti našej webstránky používame systémy Google Analytics (pozri 1.6. Google Analytics) a Facebook Pixel (pozri 1.7.1. Facebook Pixel), ktoré používajú koláčiky.

Môžete vypnúť používanie koláčikov pre našu webstránku alebo všeobecne pre všetky webstránky. To môžete spraviť v nastaveniach Vášho prehliadača. Informácie ako to spraviť nájdete v návode pre Váš prehliadač. Avšak, po vypnutí koláčikov môže byť funkcionalita stránky obmedzená. S vypnutými koláčikmi si môžete webstránku prehliadať.

1.6. Google Analytics

Naša webstránka používa „Google Analytics“. Je to služba spoločnosti Google Inc (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“) pre analýzu webstránok. Google Analytics používa koláčiky.

Informácie o Vašom používaní našej webstránky získané pomocou koláčikov sú zvyčajne posielané na server Googlu v USA, kde sú uchovávané. Aktivovali sme v systéme “IP anonymizér”, čo znamená, že všetky IP adresy z krajín Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru sú najprv skrátené.

Len vo výnimočných prípadoch sú na server Googlu v USA posielané celé IP adresy a až tam sú skrátené. Podľa našich žiadostí, Google použije informácie na vyhodnotenie Vášho používania našej webstránky aby pre nás vytvoril správy o udalostiach na našej webstránke a ďalších súvisiacich službách. V rámci Google Analytics, IP adresy posielané pomocou Vášho prehliadača nie sú spájané s inými údajmi v Google.

Môžete sa vyhnúť zbieraniu, používaniu a spracovávaniu Vašich údajov (vrátane Vašej IP adresy) pomocou koláčikov z Google tým, že si na nasledujúcom odkaze http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk stiahnete a nainštalujete si špeciálne rozšírenie pre Vás prehliadač.

1.7. Údaje Facebooku

1.7.1. Facebook Pixel

Naša webstránka používa „Facebook Pixel“. Je to služba spoločnosti Facebook, Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA) pre analýzu webstránok. Facebook Pixel používa koláčiky.

Informácie o Vašom používaní našej webstránky získané pomocou koláčikov sú zvyčajne posielané na server Facebooku v USA, kde sú uchovávané.

Podľa našich žiadostí, Facebook použije informácie na vyhodnotenie Vášho používania našej webstránky aby pre nás vytvoril správy o udalostiach na našej webstránke a ďalších súvisiacich službách. V rámci Facebook Pixel, IP adresy posielané pomocou Vášho prehliadača nie sú spájané s inými údajmi na Facebooku.

Ak si neprajete aby boli Vaše údaje zbierané pomocou Facebook Pixel, môžete nesúhlasiť s koláčikmi na našej webstránke alebo aktivovať blokátor vo Vašom prehliadači. Informácie ako to spraviť nájdete v nápovede alebo fórach Vášho prehliadača.

1.7.2.  Vlastný okruh používateľov Facebooku

Na marketingové účely používame Vlastný okruh používateľov Facebooku (anglicky “Custom Audience”). Na používanie tejto služby importujeme do Facebooku zoznam emailových adries odberateľov nášho vestníka a návštevníkov našej webstránky aby sme mohli zobrazovať cielené reklamy. Facebook najprv hashuje emailové adresy pred ich použitím. Facebook nezískava žiadne nové informácie použitím tejto služby. Môžete nám kedykoľvek odmietnuť používanie vašej emailovej adresy pre Vlastný okruh používateľov tým, že odmietnete koláčiky na našej webstránke a odhlásite sa z nášho vestníka.

1.7.3. Podobný okruh používateľov Facebooku

Na marketingové účely používame Podobný okruh používateľov Facebooku (anglicky “Lookalike Audience”). Na používanie tejto služby pracujeme s údajmi o návštevníkoch našej webstránky, fanúšikoch našich stránok na Facebooku a importujeme do Facebooku zoznam emailových adries odberateľov nášho vestníka. Facebook následne nachádza podobnosti medzi nimi a na ich základe nachádza podobných používateľov Facebooku. Môžete nám kedykoľvek odmietnuť používanie vašich osobných údajov pre Podobný okruh používateľov tým, že odmietnete koláčiky na našej webstránke, odhlásite sa z nášho vestníka a odstránite sa z fanúšikov našich stránok na Facebooku.

1.8. Opätovné cielenie a opätovný marketing

Kombinujeme informácie z rôznych nástrojov na analýzu webu a interakcií na sociálnych sieťach aby sme cielili marketingové správy špecificky na osoby, ktoré už interagovali s našou webstránkou alebo našimi účtami na sociálnych sieťach. Tak môžeme na jednej platforme zobraziť správy a reklamy ľuďom, ktorí s nami interagovali na inej platforme. Na to používame koláčiky služieb Google Analytics (pozri 1.6. Google Analytics) a Facebook Pixel (1.7.1. Facebook Pixel).

Ak nechcete byť opätovne cielený a opätovne marketingovaný, môžete nesúhlasiť s koláčikmi na našej webstránke alebo aktivovať blokátor vo Vašom prehliadači (informácie ako to spraviť nájdete v nápovede alebo fórach Vášho prehliadača) a neinteragovať s našimi účtami na sociálnych sieťach.

1.9. Komentáre

Ak napíšete komentár na webstránku, zbierame informácie vo formulári komentáru, Vašu adresu IP a informáciu o Vašom prehliadači. Pomáha nám to odhaliť spam.

Anonymizovaný text vytvorený z Vašej emailovej adresy (tiež nazývaný hash) môže byť poslaný do služby Gravatar aby sme zistili, či používate danú službu. Zásady ochrany súkromia Gravataru sú na: https://automattic.com/privacy/

1.10. Vložený obsah z iných webstránok

Stránky na tejto webstránke môžu obsahovať vložený obsah (tj. videá, obrázky, články atď). Zahrnutý obsah z iných wenstránok sa správa rovnako ako keby ste navštívili danú inú webstránku.

Tie webstránky možno zbierajú o Vás informácie, používajú koláčiky, zahŕňajú dodatočné sledovanie pomocou externých dodávateľov a pozorujú Vašu interakciu s týmto obsahom, vrátane sledovania Vašich interakcií so zahrnutým obsahom, ak máte účet a ste prihlásený na danej webstránke.

Zásady ochrany súkromia daných služieb môžete nájsť na:

2. Kam odosielame Vaše údaje

Naša webstránka je hostovaná na servery E@I. Administrátory serveru alebo databázy E@I môžu vidieť všetky údaje, ktoré o Vás naša webstránka zhromažďuje, okrem Vášho hesla.

3. Neplnoletí

Webstránka je zameraná hlavne na osoby, ktoré už dosiahli 18. rokov. Použitie webstránky neplnoletými je možné len so súhlasom ich zákonného zástupcu. Ak tento súhlas udelený nebol, vyhradzujeme si právo odstrániť všetky údaje neplnoletých používateľov. Zákonní zástupcovia sú zodpovední za ochranu súkromia svojich detí.

4. Informácia, úprava, zablokovanie alebo vymazanie údajov

4.1. Informácia o zhromaždených údajoch

Ako návštevník webstránky máte právo bezplatne požiadať o informácie o osobných údajoch, ktoré sme o Vás zhromaždili. V prípade potreby prosím napíšte email na prewiki.sk@gmail.com. Aby sme Vám mohli podať túto informáciu, potrebujeme od Vás nasledujúce údaje, podľa ktorých Vás môžeme identifikovať: prihlasovacie meno, prvé meno a priezvisko, prípadne rodné meno, emailovú adresu a dátum narodenia.

4.2. Úprava údajov

Ako návštevník webstránky máte právo požiadať o opravu nesprávnych informácií, ktoré sme uložili na našom servery. V prípade potreby prosím napíšte email na prewiki.sk@gmail.com. Aby sme Vám mohli podať túto informáciu, potrebujeme od Vás nasledujúce údaje, podľa ktorých Vás môžeme identifikovať: prihlasovacie meno, prvé meno a priezvisko, prípadne rodné meno, emailovú adresu a dátum narodenia.

4.3. Zablokovanie alebo vymazanie údajov

Pre vymazanie vašich používateľských údajov potrebujeme od Vás nasledujúce údaje, podľa ktorých Vás môžeme identifikovať: prihlasovacie meno, prvé meno a priezvisko, prípadne rodné meno, emailovú adresu a dátum narodenia. Aby ste to dosiahli, prosím pošlite nám email na prewiki.sk@gmail.com. V prípade, že nesmieme dané informácie vymazať z právnych, zmluvných, komerčných alebo daňových povinností pre uchovávanie údajov, namiesto vymazania ich zablokujeme.

5. Zmeny

Tieto zásady ochrany súkromia sa môžu z času na čas zmeniť, avšak Vaše práva, ktoré sú garantované v týchto zásadách nebudú obmedzené bez Vášho jasného súhlasu. Všetky zmeny v zásadách ochrany súkromia zverejňujeme na našej webstránke. Ak sú zmeny v zásadách ochrany súkromia veľmi veľké, používateľov o tom informujeme (aj pomocou emailu v obzvlášť dôležitých prípadoch).

6. Kontakt

Vaša dôvera je pre nás veľmi dôležitá. Ak máte otázky, na ktoré ste nenašli odpoveď v zásadách ochrany súkromia alebo ak by ste chceli viac informácií ohľadom niektorých podrobností, prosím obráťte sa na prewiki.sk@gmail.com.

(posledná aktualizácia 25. februára 2021)