Koľkokrát Vám už pomohla Wikipédia?

Pomôžte teraz Vy jej!

Vedeli ste, že...?

Wikipédiu a jej sesterské projekty každý mesiac navštívi celosvetovo približne pol miliarda ľudí. Ide teda o jednu z najnavštevovanejších webových stránok na celom internete. Pritom je jej obsah napísaný skoro výhradne dobrovoľníkmi, ktorý jej venujú enormné množstvo svojho voľného času a expertízy.

Naša misia

Predstavte si svet, v ktorom každý človek môže slobodne zdieľať všetky vedomosti ľudstva. Taký svet tvoríme!

Ako súčasť celosvetového hnutia Wikimédia podporujeme rozvoj Wikipédie a jej sesterských projektov na celom svete, vrátane Slovenska.  Naša činnosť je skutočne medzinárodná – dotýka sa všetkých kontinentov a zameriava sa na medzinárodný jazyk esperanto. Máme špeciálny program, PreWiki.sk, v rámci ktorého sa plne zameriavame na prácu na Slovensku.

Wikipédiu ani jej sesterské projekty neprevádzkujeme (to robí Nadácia Wikimedia v USA) a nezodpovedáme za ne; my hlavne informujeme verejnosť, hľadáme nových prispievateľov a pomáhame im jazykom a spôsobom, ktorý sa nedá spraviť z ústredia v USA.

Naša činnosť

Naša činnosť vďaka internetu ďaleko presahuje mesto v ktorom sídlime. Medzi naše tradičné činnosti patria:
prednášky, školenia, organizovanie súťaží v písaní článkov (napríklad populárna WikiJar Strednej a Východnej Európy, Africký mesiac, Ázijský mesiac a ďalšie), súťaže vo fotení alebo prekladaní, spolupráca s inými organizáciami, ktoré uvoľňujú svoj obsah pre Wikipédiu a ďalšie.

Svoje skúsenosti odovzdávame aj kolegom z celého sveta, aby mohli poskytovať pomoc pre wiki ešte efektívnejšie. Naši aktivisti majú skúsenosti napríklad z organizovania Wikimedického stretnutia Strednej a Východnej Európy 2013 v Modre alebo 2 slovenských WikiKonferencií. Ako prednášajúcich ich pozvali napríklad Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, Slovenská Národná Galéria, Wikimedia Česká republika, Združenie Slatinka a Ústav informácií a prognóz školstva.

Údaje pre vyplnenie tlačiva

Obchodné meno (názov): Wikimedia EO
IČO: 52867498
(zvyšné políčka za lomkou „/“ nechajte prázdne)

Pomôžte nám pomáhať!

S Vašou pomocou toho dosiahneme viac! Prosím, venujte nám svoje 2% z daní, lebo Wiki je odkázaná hlavne na dobrovoľníkov a ľudí s dobrým srdcom.

Ak ste fyzická osoba-zamestnanec

15. 2. 2024 – do tohto termínu musíte požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a o Potvdenie o zaplatení dane

30. 4. 2024 – do tohto termínu musíte vyplniť Vyhlásenie o poukázaní dane a doručiť obe tlačivá príslušnému daňovému úradu v mieste bydliska.

Ak ste fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama

2% poukážte priamo v daňovom priznaní typu A alebo B.

31. 3. 2024 – do tohto termínu musíte podať daňové priznanie na príslušný daňový úrad (v mieste bydliska) a zaplatiť daňovú povinnosť.

Ak ste právnická osoba

2% poukážte priamo v daňovom priznaní

31. 3. 2024 – do tohto termínu musíte podať daňové priznanie na príslušný daňový úrad (v mieste sídla spoločnosti) a zaplatiť daňovú povinnosť (ak Vám daňový úrad neschváli inak).

Autorské práva: Lane Hartwell – CC BY-SA 3.0 (obrázok v hlavičke), PreWiki.sk – CC BY-SA 3.0 (text)
PreWiki.sk je iniciatívou slovenského občianskeho združenia Wikimedia EO
Zásady ochrany súkromia