Ďakujeme! Ešte posledný krok a darujete 2 percentá pre Wiki!

  1. do 15. 2. 2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a o Potvdenie o zaplatení dane
  2. stiahnite si  naše predvyplnené Vyhlásenie o poukázaní dane
  3. vyhlásenie si vypíšte v počítači a vytlačte (alebo vytlačte a vypíšte ručne)
  4. do 30. 4. 2021 doručte obe tlačivá príslušnému daňovému úradu v mieste bydliska

Autorské práva: Lane Hartwell – CC BY-SA 3.0 (obrázok v hlavičke), PreWiki.sk – CC BY-SA 3.0 (text)
PreWiki.sk je iniciatívou slovenského občianskeho združenia „Esperanto a Slobodné Vedomosti“
Zásady ochrany súkromia